pic.buitenlandWat staat me in het buitenland te wachten?

Elk land heeft zijn eigen strafrechtelijke regels. Dat betekent niet alleen dat feiten in het ene land zwaarder bestraft worden dan in het andere, maar ook dat de procedures van land tot land verschillen. Iemand die aangehouden is in het buitenland, maar zeker ook zijn familie en vrienden in Nederland zullen vragen hebben over de precieze gang van zaken in het betreffende land. Detentieomstandigheden, het vinden van een advocaat, de duur van een procedure en de mogelijkheid naar Nederland terug te keren zijn zaken die in ieder geval aan de orde komen.

Wij zijn bezig meer informatie te verzamelen over de volgende landen: België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Via de website van de Reclassering Nederland zijn folders te krijgen met per land zeer nuttig informatie. Zie de website www.reclassering.nl.
Ga via de knop “Bureau buitenland” naar “wat doen wij” dan naar “gedetineerdenbegeleding” en dan naar “informatie en advies”

Duitsland

Het Duitse strafrecht lijkt op het Nederlandse, maar is natuurlijk niet hetzelfde.

  • De advocaat: een verdachte heeft recht op een advocaat, die hij zelf kan bellen. Ook familieleden of vrienden kunnen een advocaat vragen een verdachte bij te staan. De advocaat hoeft de verdachte nog niet echt te vertegenwoordigen om toegelaten te worden tot de gevangenis. De Officier van Justitie kan toestemming verlenen de verdachte te bezoeken. In bepaalde gevallen wordt door de staat een advocaat aangewezen en betaald. Bijvoorbeeld als de verdachte langer dan drie maanden gevangen zit, als de verdachte wordt verdacht van een feit waar minimaal een jaar gevangenisstraf op staat, als het een ingewikkelde zaak betreft, als iemand niet in staat is zichzelf te verdedigen, etc.
  • Omstandigheden in de gevangenis: de omstandigheden zijn vergelijkbaar met die in Nederlandse gevangenissen. Behalve als iemand wordt verdacht van terrorisme of georganiseerde criminaliteit zijn die niet erg streng. Normaal gesproken zijn er mogelijkheden tot werk, sport, ontspanning en bezoek. Net als in Nederland zitten er soms twee gevangenen op één cel om het gebrek aan cellen op te lossen. Ook in Duitsland zijn de gevangenissen erg vol.
  • Het voorarrest: er is geen echte grens voor de lengte van het voorarrest en het hangt erg af van de verdenking en de straf die daarvoor geldt. Na zes maanden zou er een proces moeten zijn, maar die periode kan verlengd worden als het om een ingewikkeld onderzoek gaat. Het voorarrest moet wel noodzakelijk zijn en wordt na de eerste zes maanden elke drie maanden door een rechtbank getoetst. Vooral buitenlanders worden relatief lang vastgehouden. Voor een feit als diefstal zitten buitenlanders vaak al enkele maanden in voorarrest.
  • Strafklimaat: het strafklimaat is iets verhard in de laatste jaren. Vooral als het gaat om georganiseerde criminaliteit als bijvoorbeeld mensensmokkel.
  • Straf uitzitten in Nederland: het is mogelijk een straf die in Duitsland is opgelegd in Nederland uit te zitten. Meestal echter gaat de Officier van Justitie (waar het verzoek moet worden ingediend) pas akkoord als de helft van de straf in Duitsland is uitgezeten. Als de Officier van Justitie niet akkoord gaat kan de veroordeelde na 2/3 van de straf worden vrijgelaten.

Duitsland heeft in augustus 2004 nationale wetgeving gemaakt, zodat in Duitsland nu ook het Europees Arrestatiebevel wordt gebruikt voor overleveringen (zie verder pagina overlevering op deze site).

Aan de verdere invulling van dit gedeelte van de website wordt hard gewerkt. U kunt geheel vrijblijvend contact opnemen met Cleerdin & Hamer Advocaten, tel. 020-6750756. Vraagt u dan naar mr. Malewicz of mr. Jonk voor meer informatie.

Links
www.advoca.at
Overheden, wetgeving, jurisprudentie, etc. in verschillende Europese landen.
www.advocaat.be
Website met buitenlandse advocatenorganisaties.
www.prisonlaw.nl
PrisonLAW waarborgt het recht van alle Nederlandse gedetineerden in het buitenland