Advocaten

Neem ik een advocaat en waar vind ik die?

Als u te maken krijgt met uitlevering of overlevering heeft u het recht bijgestaan te worden door een advocaat. De wet noemt deze advocaat een ‘raadsman’. Hij wordt zo belangrijk geacht dat zijn aanwezigheid in sommige gevallen geëist wordt. Dit is te begrijpen aangezien een uitleverings- of overleveringsprocedure een grote invloed heeft op het leven van degene wiens uit- of overlevering wordt gevraagd. Een raadsman heeft de bijzondere kennis om zoveel mogelijk te doen om uw uit- of overlevering te voorkomen. Of in ieder geval te zorgen dat uw rechten gewaarborgd zijn. Bij een WOTS of WETS procedure kan hij er toe bijdragen dat de procedure zo snel als mogelijk verloopt.

Kosten advocaat

Een advocaat moet uiteraard betaald worden. Maar het hoeft niet duur te zijn. Afhankelijk van uw inkomen kunt u in aanmerking komen voor een toevoeging. Dit betekent dat de overheid (een deel van) de kosten van de advocaat op zich neemt. Iemand die gedetineerd is in afwachting van de behandeling van het uit- of overleveringsverzoek door de rechtbank, heeft altijd recht op een toegevoegde advocaat. Daarbij hij zelf een voorkeursadvocaat opgeven.

Advocaten gespecialiseerd in het internationaal strafrecht

Cleerdin & Hamer advocaten beschikt over gespecialiseerde advocaten in het internationaal strafrecht die u in elke juridische procedure kunnen bijstaan. Of het nu gaat om uitlevering, overlevering, een WOTS of een WETS zaak. Onder aan deze pagina vindt u het adres van de website. Ook treft u het e-mailadres en het telefoonnummer van Cleerdin & Hamer.