Blog

Home/Blog

Blog & nieuws

Alleen uitlevering Sabir K. bij gegarandeerde behandeling

april 16th, 2013|

De Nederlandse staat mag terreurverdachte Sabir K. niet uitleveren aan de Verenigde Staten (VS) zolang de VS niet bereid is de medische behandeling voor K.’s post traumatisch stress syndroom te geven. Dat oordeelt de Haagse

OM zet Europees arrestatiebevel door

maart 27th, 2013|

De Officier van Justitie van het arrondissementsparket Oost-Brabant te ‘s-Hertogenbosch heeft besloten twee van de vijf Europese arrestatiebevelen van verdachten van de geweldpleging op de Vestdijk in Eindhoven op 4 januari jl. door te zetten.

Einde dubbele terugkeergarantie in Overleveringszaken

december 10th, 2012|

De rechtbank Amsterdam heeft in haar uitspraak van 9 november 2012, LJN BY2931, een einde gemaakt aan de eis dat Nederlanders (of daarmee gelijk te stellen vreemdelingen) alleen mogen worden overgeleverd met een dubbele terugkeergarantie.

WETS, vanaf 1 november 2012 van kracht

december 4th, 2012|

Vanaf 1 november 2012 is de WETS in werking getreden. De WETS is het gevolg van Europese afspraken (vastgelegd in een zogenaamd Kaderbesluit). Deze nieuwe wet regelt tenuitvoerlegging van in andere EU lidstaten opgelegde straffen.

Kamervragen over omstreden uitlevering hacker

juni 23rd, 2012|

Kamerlid Van Bommel van de SP wil exact weten welke medewerking Nederland heeft verleend aan het Amerikaanse justitieel onderzoek tegen hacker David S. uit Spijkenisse. David S. zou betrokken zijn bij online creditcardfraude in de

WETS aangenomen door Tweede Kamer

juni 18th, 2012|

(WETS) is op 3 april 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. Op 5 juni jl werd er in de Eerste Kamer een inbreng vergadering gehouden in het kader van het voorbereidend onderzoek. Nationale wetgeving Echter,