Buitenland

Wat staat me in het buitenland te wachten?

Elk land heeft zijn eigen strafrechtelijke regels. Dat betekent niet alleen dat feiten in het ene land zwaarder bestraft worden dan in het andere. Het betekent ook dat de procedures van land tot land verschillen. Iemand die is aangehouden in het buitenland, maar zeker ook zijn familie en vrienden in Nederland zullen vragen hebben over de precieze gang van zaken in het betreffende land. Detentieomstandigheden, het vinden van een advocaat, de duur van een procedure en de mogelijkheid naar Nederland terug te keren zijn zaken die in ieder geval aan de orde komen.

Reclassering Nederland

Via de website van de Reclassering Nederland zijn folders te krijgen met per land zeer nuttig informatie. Zie de website www.reclassering.nl. Bij “Bureau buitenland” kunt u meer vinden over “gedetineerdenbegeleding

Uitlevering aan het buitenland | Uitlevering.nl

Procedures verschillen van land tot land

Strafrecht Duitsland

Het Duitse strafrecht lijkt op het Nederlandse, maar is natuurlijk niet hetzelfde.

De advocaat

Een verdachte heeft recht op een advocaat, die hij zelf kan bellen. Ook familieleden of vrienden kunnen een advocaat vragen een verdachte bij te staan. De advocaat hoeft de verdachte nog niet echt te vertegenwoordigen om toegelaten te worden tot de gevangenis. De Officier van Justitie kan toestemming verlenen de verdachte te bezoeken. In bepaalde gevallen wordt door de staat een advocaat aangewezen en betaald. Bijvoorbeeld als de verdachte langer dan drie maanden gevangen zit. Of als de verdachte wordt verdacht van een feit waar minimaal een jaar gevangenisstraf op staat. Ook als het een ingewikkelde zaak betreft of wanneer iemand niet in staat is zichzelf te verdedigen, etc.

Omstandigheden in de gevangenis

De omstandigheden zijn vergelijkbaar met die in Nederlandse gevangenissen. Behalve als iemand wordt verdacht van terrorisme of georganiseerde criminaliteit zijn die niet erg streng. Normaal gesproken zijn er mogelijkheden tot werk, sport, ontspanning en bezoek. Net als in Nederland zitten er soms twee gevangenen op één cel om het gebrek aan cellen op te lossen. Ook in Duitsland zijn de gevangenissen erg vol.

Het voorarrest

Er is geen echte grens voor de lengte van het voorarrest. Het hangt tevens erg af van de verdenking en de straf die daarvoor geldt. Na zes maanden zou er een proces moeten zijn, maar die periode kan verlengd worden als het om een ingewikkeld onderzoek gaat. Het voorarrest moet wel noodzakelijk zijn en wordt na de eerste zes maanden elke drie maanden door een rechtbank getoetst. Vooral buitenlanders worden relatief lang vastgehouden. Voor een feit als diefstal zitten buitenlanders vaak al enkele maanden in voorarrest.

Strafklimaat

Het strafklimaat is iets verhard in de laatste jaren. Vooral als het gaat om georganiseerde criminaliteit zoals bijvoorbeeld mensensmokkel.

Straf uitzitten in Nederland

Het is mogelijk een straf die in Duitsland is opgelegd in Nederland uit te zitten. Echter meestal gaat de Officier van Justitie, waar het verzoek moet worden ingediend, pas akkoord als de helft van de straf in Duitsland is uitgezeten. Als de Officier van Justitie niet akkoord gaat kan de veroordeelde na 2/3 van de straf worden vrijgelaten.

Duitsland heeft in augustus 2004 nationale wetgeving gemaakt, zodat in Duitsland nu ook het Europees Arrestatiebevel wordt gebruikt voor overleveringen. Bij overlevering op deze site vind je meer informatie.

Aan de verdere invulling van dit gedeelte van de website wordt hard gewerkt. U kunt geheel vrijblijvend contact opnemen met Cleerdin & Hamer Advocaten, tel. 020-6750756. Vraagt u dan naar een van onze gespecialiseerde advocaten voor meer informatie:

  1. Robert Malewicz
  2. Robbert Jonk
  3. Sabine Pijl
  4. Sophie Hof
  5. Melissa Slaghekke
  6. Maike Bouwman
  7. Aimée Timorason

 Links

https://www.nederlandwereldwijd.nl/hulp-bij-nood/gearresteerd-in-het-buitenland

https://www.dutchdetained.com/ voor hulp aan Nederlandse gedetineerden in de zorglanden

https://lawyersacrossborders.nl/ voor hulp aan Nederlandse gedetineerden in de niet-zorglanden

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ambassades-consulaten-en-overige-vertegenwoordigingen/overzicht-landen-en-gebieden

Epafras Foundation, de stichting die zich inzet voor Nederlandse gedetineerden in het buitenland: https://www.epafras.nl/

www.advocaat.be