Buitenland

Wat staat mij in het buitenland te wachten?

Elk land heeft zijn eigen strafrechtelijke regels. Dat betekent niet alleen dat feiten in het ene land zwaarder bestraft worden dan in het andere. Het betekent ook dat de procedures van land tot land verschillen. Iemand die is aangehouden in het buitenland, maar zeker ook zijn familie en vrienden in Nederland zullen vragen hebben over de precieze gang van zaken in het betreffende land. Detentieomstandigheden, het vinden van een advocaat, de duur van een procedure en de mogelijkheid naar Nederland terug te keren zijn zaken die in ieder geval aan de orde komen.

Reclassering Nederland

Via de website van de Reclassering Nederland zijn folders te krijgen met per land zeer nuttig informatie. Zie de website www.reclassering.nl. Bij “Bureau buitenland” kunt u meer vinden over “gedetineerdenbegeleding

Uitlevering aan het buitenland | Uitlevering.nl