De rechtbank Amsterdam heeft in haar uitspraak van 9 november 2012, LJN BY2931, een einde gemaakt aan de eis dat Nederlanders (of daarmee gelijk te stellen vreemdelingen) alleen mogen worden overgeleverd met een dubbele terugkeergarantie. Door inwerkingtreding van de WETS is een enkele garantie (namelijk dat men terug mag naar zijn eigen land om daar de straf uit te zitten) voldoende.

Omzettingsprocedure

Daarmee komt een einde aan de garantie dat ook een omzettingsprocedure zal moeten volgen. De straf kan nog wel worden aangepast, maar dat gaat niet meer via de rechtbank, maar via een aparte procedure bij het hof in Arnhem. Zie voor meer informatie de uitspraak, en ook onder de knop Nieuws het stuk over de WETS.

WOTS

Voor landen die de WETS nog niet in hun nationale regeling hebben opgenomen geldt nog de WOTS. Die geldt ook voor de terugkeer vanuit de landen buiten de EU.