WOTS/WETS

Kan ik mijn straf in Nederland uitzitten?

Deze vraag zullen veel mensen zich stellen als ze in het buitenland veroordeeld worden. Nederlanders die in het buitenland worden veroordeeld kunnen soms hun straf in Nederland uitzitten. Dit wordt geregeld binnen de Europese Unie in de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (de WETS). Voor landen buiten de Europese Unie geldt de Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen (de WOTS).

Verdrag

Het ondergaan van een in het buitenland opgelegde straf in Nederland kan alleen als Nederland met het betreffende land een verdrag heeft gesloten. Het is van dit verdrag afhankelijk wie het verzoek tot ondergaan van de straf in Nederland kan indienen. Dit kan de staat zijn die de straf heeft opgelegd, Nederland, of de veroordeelde zelf. Als Nederland en de staat die de straf heeft opgelegd akkoord gaan met het ondergaan van de straf in Nederland, zal de veroordeelde worden overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. Deze overdracht wordt geregeld door het de afdeling Internationale Overdracht Strafvonnissen (IOS) van het Ministerie van Justitie. Afhankelijk van de procedure die gevolgd wordt, komt er dan bij een WOTS procedure een zitting voor een Nederlandse rechtbank die de straf gaat omzetten naar Nederlandse maatstaven. Dat kan alleen indien sprake was van een uitlevering voorafgaande aan de veroordeling. In het buitenland veroordeelden die eerst zijn uitgeleverd krijgen namelijk een terugkeergarantie. Die garantie is dubbel. Niet alleen moet bij uitlevering worden gegarandeerd dat men na veroordeling zal mogen terugkeren naar Nederland om daar de straf verder uit te zitten, ook krijgt men de garantie dat de straf naar Nederlandse maatstaven kan worden aangepast. Let op: dit is geen verplichting voor de rechter. Na de omzetting door de rechtbank wordt door het Openbaar Ministerie gezorgd voor de tenuitvoerlegging van de – inmiddels Nederlandse – straf.

Bij een WETS procedure zal het gerechtshof te Arnhem de zaak behandelen. Maar een WETS procedure is net weer anders. Het is een schriftelijke procedure waarbij de veroordeelde via zijn advocaat bij het gerechtshof zijn inbreng kan sturen zodat het gerechtshof bij de beoordeling van het buitenlandse vonnis rekening kan houden met het verhaal van de veroordeelde.

Zowel in een WOTS-procedure als in een WETS-procedure wordt en niet meer naar de feiten gekeken. Die staan vast en alleen de hoogte van de straf kan worden aangepast.

Zie voor meer informatie over de verschillen tussen de WOTS en de WETS:

https://cleerdin-hamer.nl/de-wets-en-de-wots/

https://cleerdin-hamer.nl/gedetineerd-in-het-buitenland-haal-me-hier-weg/

Onmiddellijke of directe tenuitvoerlegging

Sommige staten eisen dat de straf die is opgelegd volledig wordt ondergaan in Nederland, de zogenaamde ‘onmiddellijke tenuitvoerlegging’. Meestal wordt echter de zogenaamde ‘exequaturprocedure’ gevolgd. Dit houdt in dat een Nederlandse rechter de straf omzet naar Nederlandse maatstaven. Dit betekent niet altijd dat de straf minder zwaar zal worden. De Nederlandse rechter zal rekening moeten houden met de ernst van het feit, de omstandigheden waaronder het is gepleegd en de persoon van de dader. Ook houdt de rechter rekening met het feit dat in het buitenland zwaardere straffen opgelegd worden en dat de veroordeelde dat risico heeft aanvaard. Bovendien zal hij er rekening mee moeten houden dat de staat waar de straf is opgelegd niet wil dat de straf in Nederland niets meer voorstelt.

Als de straf is omgezet geldt deze als in Nederland opgelegd. Dit betekent bijvoorbeeld dat de Nederlandse regels omtrent vervroegde invrijheidsstelling gelden. Bij de ‘onmiddellijke tenuitvoerlegging’ is dit niet zo.

Meer informatie over WOTS en WETS

Voor meer informatie over het ondergaan van een buitenlandse straf in Nederland kunt u bellen met de speciale WOTS-informatielijn van het Ministerie van Justitie: 088-0725963. Belt u wel voor 12.00 uur. U kunt ook geheel vrijblijvend contact opnemen met Cleerdin & Hamer Advocaten via 020-6750756. Vraagt u dan naar een van onze gespecialiseerde advocaten:

  1. Robert Malewicz
  2. Robbert Jonk
  3. Sabine Pijl
  4. Sophie Hof
  5. Melissa Slaghekke
  6. Maike Bouwman
  7. Aimée Timorason

De Nederlandse rechter zal rekening moeten houden met de ernst van het feit, de omstandigheden waaronder het is gepleegd en de persoon van de dader.

Landen waarmee Nederland één of meer toepasselijke verdragen heeft gesloten

 Albanië, Armenië, Azerbeidzjan, Bahamas, België, Bulgarije, Canada, Chili, Costa Rica, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Israël, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Marokko, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Panama, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Thailand, Trinidad en Tobago, Tsjechië, Turkije, Venezuela, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, IJsland, Zweden, Zwitserland.

Links

https://cleerdin-hamer.nl/gedetineerd-in-het-buitenland-haal-me-hier-weg/

https://cleerdin-hamer.nl/de-wets-en-de-wots/

WETS, vanaf 1 november 2012 van kracht: https://wetten.overheid.nl/BWBR0031814/2020-01-01

Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ambassades-consulaten-en-overige-vertegenwoordigingen/overzicht-landen-en-gebieden

Epafras Foundation, de stichting die zich inzet voor Nederlandse gedetineerden in het buitenland: https://www.epafras.nl/

Ministerie van Buitenlandse Zaken over drugssmokkel: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/drugssmokkel

Reclassering Nederland met informatie over Bureau Buitenland: https://www.reclassering.nl/over-de-reclassering/bureau-buitenland

https://www.dutchdetained.com/ voor hulp aan Nederlandse gedetineerden in de zorglanden

https://lawyersacrossborders.nl/ voor hulp aan Nederlandse gedetineerden in de niet-zorglanden