De rechtbank staat de overlevering van de opgeëiste persoon aan Frankrijk toe, nu de facultatieve weigeringsgrond van artikel 6 lid 5 van de Overleveringswet zich niet voordoet, omdat een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd ontbreekt. Zie de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 3 januari 2012 (LJN BV1119).