De rechtbank staat de overlevering van de opgeëiste persoon aan Italië toe, omdat een weigering van een eerder uitleveringsverzoek niet in de weg staat aan een latere overlevering wegens dezelfde feiten. Voorts verwerpt de rechtbank het verweer terzake van artikel 12 van de Overleveringswet, omdat de opgeëiste persoon van het gehele proces op de hoogte was en een gemachtigde advocaat de verdediging heeft gevoerd. Zie de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 3 april 2012 (LJN BW0696).