Bij gebreke van een beslissing van de Minister van Justitie om de vervolging in Nederland ter zake van de feiten waarvoor de opgeëiste persoon in België eveneens wordt vervolgd te staken, doet zich de weigeringsgrond voor van artikel 9, eerste lid, onder a OLW. Zie de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 18 september 2009, LJN BK2284