De rechtbank weigerde de overlevering aan Hongarije nu een niet Nederlander gelijkgesteld werd met een Nederlander omdat hij vijf jaar teruggerekend vanaf de datum van de uitspraak van deze rechtbank in de onderhavige overleveringszaak in Nederland is geweest. Een korte detentie in het buitenland maakte dat niet anders. Daarmee was artikel 6 lid 5 van de overleveringswet van toepassing. Daarin staat dat Nederlanders (en vreemdelingen die daarmee gelijkgesteld kunnen worden) niet voor het uitzitten van een vonnis (executieoverlevering) worden overgeleverd. Zie de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 5 januari 2010 (LJN BK9114).