De rechtbank weigert de overlevering aan Polen omdat niet wordt voldaan aan artikel 2 van de Overleveringswet. De rechtbank is van oordeel dat zij niet over voldoende informatie beschikt om te beoordelen of de overlevering kan worden toegestaan, aangezien de stukken van de Poolse justitiële autoriteiten niet voldoende duidelijk zijn. Zie de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 6 april 2012 (LJN BW2582).