(WETS) is op 3 april 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. Op 5 juni jl werd er in de Eerste Kamer een inbreng vergadering gehouden in het kader van het voorbereidend onderzoek.

Nationale wetgeving

Echter, de WETS kan pas daadwerkelijk worden toegepast bij een tenuitvoerlegging van een strafvonnis als beide landen de regeling in nationale wetgeving hebben geïmplementeerd.

Lees het hele artikel op de website van PrisonLAW.