Door: Aimée Timorason

Het Corona-virus heeft inmiddels in heel de wereld toegeslagen. Ook in Nederland zijn er inmiddels stevige maatregelen getroffen om verspreiding van dit virus tegen te gaan, dan wel te vertragen. Ook de rechtspraak heeft maatregelen getroffen. Kort gezegd zullen alle niet urgente zaken worden uitgesteld en op een later moment worden behandeld. Wat betekent dit voor uw overleveringszaak?

Ons kantoor heeft contact gezocht met de Internationale Rechtshulpkamer (IRK) van de Rechtbank Amsterdam, dat is het onderdeel van de rechtbank dat voor heel Nederland alle overleveringszaken behandeld.

We hebben gevraagd wat de nieuwe maatregelen van de rechtbank betekenen voor de planning en het verdere verloop van overleveringsprocedures. Uit dit contact is het volgende naar voren gekomen.

Voorgeleidingen

De overleveringszaken kunnen worden onderverdeeld in twee stadia. Stadium één is de voorgeleiding na aanhouding. Deze voorgeleidingen zijn aan wettelijke termijnen verbonden en kunnen om die reden worden gekwalificeerd als urgent. Voorgeleidingen zullen dan ook altijd doorgaan.

 Inhoudelijke behandelingen IRK

Het tweede stadium is de inhoudelijke behandeling van het EAB door de IRK van de Rechtbank Amsterdam. Of er in dit stadium sprake is van urgentie hangt af van het feit of u zich in overleveringsdetentie bevindt, of dat deze onder voorwaarden is geschorst. Zaken van personen die zich in overleveringsdetentie bevinden dienen binnen een wettelijke termijn van in beginsel 60 dagen na aanhouding, te verlengen met 30 dagen, te worden behandeld door de IRK. Voor deze zaken geldt dat alle zaken die vóór 6 april 2020 op de planning staan worden gecanceld. Deze zaken gaan dus niet door. Deze zullen worden ingepland kort na 6 april 2020, om op die manier toch nog binnen de wettelijke termijn van 90 dagen te worden behandeld.

Bent u geschorst? Dan is sprake van een niet urgente situatie en zal uw zaak op een later moment worden behandeld. Er zal een nieuwe zittingsdatum worden bepaald die in ieder geval is gelegen na 6 april 2020. Naar verwachting zal de behandeling van deze zaken nog even op zich laten wachten, nu eerst de zaken van de personen die zich in overleveringsdetentie bevinden zullen worden behandeld.

Wij houden alle ontwikkelingen voor u in de gaten en blijven u informeren. Houd ook goed contact met uw advocaat en blijf gezond!